Skip to main content
Category

Nyheter

Hårt arbete ger resultat

By Nyheter No Comments

Förra veckan lade ministerrådet fram sin allmänna inriktning, där järnvägssträckan Oslo–Stockholm föreslås bli en del av stomnätskorridoren ScanMed och Piteå hamn föreslås ingå i övergripande nätet i TEN-T. Sedan tidigare…

Read More