Nyheter

Trafikverket: Så bygger vi Nya Ostkustbanan!

| Nyheter | No Comments
Trafikverket har tagit fram ett förslag till strategi och utbyggnadsordning för ny järnväg på sträckan Gävle–Sundsvall–Härnösand–Västeraspby (norr om Kramfors). Sträckan har delats in i sex etapper, och ordningsföljden har valts…

Snabbare fisktåg från Norge till Europa

| Nyheter | No Comments
Ett tåg lastat med 400 ton norsk fisk avgick den 8 maj från Narvik, för första gången med slutstation Malmö, det rapporterar NRK. Den nya rutten ska ta fisken snabbare…

Botniska korridoren ny stambana för snabba tåg

| Nyheter | No Comments
Trafikverket går vidare med förslaget om att skapa ett nationellt nät för tåg i 250 km/h. Ett av de stråk som pekas ut är kustjärnvägen från Stockholm till Skellefteå. Intresset…

Förbättringar i nattågstrafiken aviseras

| Nyheter | No Comments
Tidigare i våras kom beskedet från Trafikverket att tågoperatören Vy vunnit upphandlingen av nattågstrafiken i övre Norrland. Avtalet omfattar nattågstrafik med två avgångar per dag mellan Stockholm och Narvik/Luleå, samt…

Regeringen stödjer EU-ansökningar för etapper på Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan

| Nyheter | No Comments
Regeringen har valt att stödja ansökan för EU-medel till etapper på både Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan. Det är studier för etappen Gävle–Kringlan och Skellefteå–Luleå. Pengarna söks från Fonden för ett…
Jan Lahenkorva Region Gavleborg Fotograf- Ingela Bendrot

BK medverkade på hearing på Infrastrukturdepartementet

| Nyheter | No Comments
Igår arrangerade infrastrukturdepartementet en hearing med landets Regioner. Ämnet för dagen var EU:s kommande revidering av TEN-T förordning. TEN-T är det europeiska och sammanlänkade infrastrukturnätet för både person- och godstransporter. Det…