Nyheter

Historiskt viktigt beslut att påskynda färdigställandet av kustjärnvägen Gävle-Luleå!

| Nyheter | No Comments
Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att påbörja planeringen av den sista delen av Norrbotniabanan, Skellefteå till Luleå. Tillsammans med utbyggnadsstrategin för Nya Ostkustbanan innebär det att färdigställandet av hela kustjärnvägen…

250 miljoner i medfinansiering från EU – huvuddelen går till Botniska korridoren

| Nyheter | No Comments
Idag kom ett mycket positivt besked för Sveriges del. EU har beviljat 250 miljoner kronor för fem nya svenska infrastrukturprojekt. De föreslås få medel från EU:s fond för ett sammanlänkat…

NU ÄR DET KLART! EU:S STOMNÄTSKORRIDORER FÖRLÄNGS TILL NORRA OCH MELLERSTA SVERIGE!

| EU, Nationell plan, Norra Sverige, Nyheter | No Comments
Tisdag den 6 juli röstade Europaparlamentet igenom förordningen för ett sammanlänkat Europa, CEF. Det innebär nu även att EU:s stomnätskorridorer förlängs enligt förslaget från EU-kommissionen, Sverige och Finland, så att…

Uppdrag till Trafikverket: ”Ta fram förslag till ny nationell plan för perioden 2022-2033”

| Nyheter | No Comments
Trafikverket har av regeringen fått uppdrag att upprätta ett förslag till en trafikslagsövergripande nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033. Förslaget ska redovisas senaste den 30 november. Efter…

Regional dialog med Trafikverket: ”Det är nästan svårt att greppa hur stort det är. Men redan nu finns planer på att investera 1 000 miljarder norr om Gävle”

| Nationell plan, Nyheter | No Comments
Under maj och juni har Trafikverket som del av förberedelser inför uppdrag från regeringen om att ta fram förslag för nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033 arrangerat sex regionala dialoger och…

Vänsterpartiet vill se Botniska Korridoren klar senast 2030

| Nyheter | No Comments
Vänsterpartiet prioriterar både det befintliga järnvägsnätet och att bygga nya banor. De kräver också att järnvägen ska byggas ut snabbare. Det framgår i den motion som Vänsterpartiets lämnat in med anledning…
Fler nyheter
28 juli, 2021

Historiskt viktigt beslut att påskynda färdigställandet av kustjärnvägen Gävle-Luleå!

15 juli, 2021

250 miljoner i medfinansiering från EU – huvuddelen går till Botniska korridoren

8 juli, 2021

NU ÄR DET KLART! EU:S STOMNÄTSKORRIDORER FÖRLÄNGS TILL NORRA OCH MELLERSTA SVERIGE!

30 juni, 2021

Uppdrag till Trafikverket: ”Ta fram förslag till ny nationell plan för perioden 2022-2033”

23 juni, 2021

Regional dialog med Trafikverket: ”Det är nästan svårt att greppa hur stort det är. Men redan nu finns planer på att investera 1 000 miljarder norr om Gävle”

21 maj, 2021

Vänsterpartiet vill se Botniska Korridoren klar senast 2030

17 maj, 2021

Moderaterna ställer sig bakom Botniska Korridorens krav på järnväg för 250 km/h i hela landet

13 maj, 2021

Kristdemokraterna backar upp Botniska korridoren

12 maj, 2021

Regional dialog med EU:s samordnare för stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet

11 maj, 2021

Första mötet i Kiruna när Sverige tar över ordförandeskapet i EU

6 maj, 2021

Nya tåg för 250 km/h handlas nu upp av SJ – ska trafikera Norrlandskusten

19 april, 2021

Att regeringens intentioner omsätts
i regelrätta investeringar är avgörande

16 april, 2021

Pressinbjudan: Räcker pengarna för behoven?

23 mars, 2021

Glädjande att EU ser potentialen i Sveriges nordliga regioner – nu behövs infrastruktursatsningar

18 mars, 2021

Regeringen prioriterar Botniska korridorens viktigaste åtgärder

16 mars, 2021

Industrin drar nya invånare till tidigare utflyttningsområden – nu måste staten satsa på infrastrukturen

11 februari, 2021

Handelskammaren Mittsverige:
Bygg klart Botniska korridoren!

2 februari, 2021

Dagens industri: Nödrop för nya tågspår

28 januari, 2021

Järnvägens kapacitet måste matcha framtidens behov när företag ställer om

21 januari, 2021

Debatt: Industrins rekordinvesteringar måste matchas med ny infrastruktur

21 december, 2020

Se webbinariet: Hur ser Sverige ut 2040?

16 december, 2020

Digitalt remissmöte:
”Regeringen måste möta framtidsoptimismen i näringslivet med investeringar i ny infrastruktur”

11 december, 2020

”Järnvägen riskerar bromsa industrin”

8 december, 2020

Webbinarium 15 december:
Hur ser Sverige ut 2040?

3 december, 2020

Kunskapswebbinarium 2 december
– Kompetens – det viktigaste godset på ett järnvägsnät för 250 km/h?

24 november, 2020

Järnväg för 250 km/h
underlättar rekryteringen

19 november, 2020

Kunskapswebbinarium 2 dec:
Kompetens – det viktigaste godset på ett järnvägsnät för 250 km/h?

19 november, 2020

Ny industri, 10 000 nya jobb och ny infrastruktur!

13 november, 2020

Botniabanan 10 år – följ webbinariet 25 november!

9 november, 2020

Orrskärs hamn bygger ut – kapaciteten på järnvägen behöver öka

4 november, 2020

Se eftersnacket! En ny målbild för Sverige: En järnväg i 250 km/h för hela Sverige

23 oktober, 2020

Stort engagemang för att utveckla den svenska järnvägen

19 oktober, 2020

Varför ett järnvägsnät för just 250 km/h?

14 oktober, 2020

Se Botniska Korridorens kunskaps-webbinarium här!

2 oktober, 2020

14 oktober: Kunskapswebbinarium om järnvägsnät för 250 km/h för hela Sverige

1 oktober, 2020

Kickstarta Sverige!

14 september, 2020

Investeringar i korridoren viktigast för näringslivet

31 augusti, 2020

Tåget går till drömjobbet

5 augusti, 2020

Expansion i norr kräver investeringar i infrastruktur

14 juli, 2020

Norrbotniabanans hårda arbete ger resultat

2 juli, 2020

Persontåg till Uleåborg snart verklighet

27 maj, 2020

Trafikverket: Så bygger vi Nya Ostkustbanan!

15 maj, 2020

Snabbare fisktåg från Norge till Europa

7 april, 2020

Botniska korridoren ny stambana för snabba tåg

10 mars, 2020

Förbättringar i nattågstrafiken aviseras

20 februari, 2020

Regeringen stödjer EU-ansökningar för etapper på Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan

18 februari, 2020

BK medverkade på hearing på Infrastrukturdepartementet

1 februari, 2020

Riksdagsledamot reste genom Sveriges värsta flaskhals

1 juli, 2019

Många väljer tåget framför flyget vid halverade tågrestider

26 april, 2019

Revideringen av TEN-T har påbörjats

26 april, 2019

Viktiga utskott röstade för korridorförlängningen

31 oktober, 2018

Ytterligare viktig länk invigd

30 augusti, 2018

Historiskt första spadtag för Norrbotniabanan

21 mars, 2018

Regeringen vill inkludera Botniska korridoren i Eu:s stomnätskorridorer