Nyheter

Nya tåg för 250 km/h handlas nu upp av SJ – ska trafikera Norrlandskusten

| Nyheter | No Comments
SJ står beredd att köpa in en ny generation av moderna snabbtåg på sträckan mellan Stockholm och Umeå. Upphandlingen av nya snabbtåg pågår just nu. SJ avslöjar inte exakt vilken…

Att regeringens intentioner omsätts
i regelrätta investeringar är avgörande

| Nyheter | No Comments
Regeringen har nu presenterat sin infrastrukturproposition som sätter den ekonomiska ramen för transportinfrastrukturåtgärder 2022–2033. Ramen föreslås ligga på 799 miljarder kronor – en ökning på 176,5 miljarder kronor jämfört med perioden…

Pressinbjudan: Räcker pengarna för behoven?

| Nyheter | No Comments
Hur mycket pengar kommer staten att satsa på infrastruktur under åren 2022–2033? Räcker det för att möta de behov som finns? Med anledning av att regeringen presenterar infrastrukturpropositionen bjuder samarbetet…

Glädjande att EU ser potentialen i Sveriges nordliga regioner – nu behövs infrastruktursatsningar

| Norra Sverige, Nyheter | No Comments
Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen uppmärksammar den betydelsefulla utveckling som sker i de nordligaste regionerna i Sverige. 16 mars höll hon ett tal där det svenska näringslivets betydelse…

Regeringen prioriterar Botniska korridorens viktigaste åtgärder

| 250 km/h, EU, Nationell plan, Nyheter | No Comments
Idag har regeringen beslutat att lämna in en ansökan om EU:s stöd till tre järnvägsprojekt i Sverige, tillika de tre viktigaste flaskhalsarna i Botniska korridoren, Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och Godsstråket…

Industrin drar nya invånare till tidigare utflyttningsområden – nu måste staten satsa på infrastrukturen

| 250 km/h, Norra Sverige, Nyheter | No Comments
Glädjande nyheter om hur industrin investerar mångmiljardbelopp i de sju nordligaste länen tillhör nu vardagen. Behovet av arbetskraft inom basindustrin växer enormt – 25 000 fler invånare behövs bara i…