Nyheter

Kickstarta Sverige!

| Nyheter | No Comments
Samarbetet Botniska korridoren, som representerar 72 procent av Sverige, har enats om ett kickstarts-program som gynnar välfärden, ekonomin och klimatomställningen. Det handlar om infrastrukturåtgärder som snabbt kan påbörjas och som  underlättar…
Antti Vainio

Investeringar i korridoren viktigast för näringslivet

| Nyheter | No Comments
De fyra nordligaste handelskamrarna, som representerar 1 200 företag och som täcker mer än halva Sveriges yta, har nu lämnat sina inspel till Trafikverkets arbete med inriktningsunderlaget för den långsiktiga…

Tåget går till drömjobbet

| Nyheter | No Comments
När rörligheten växer och gör det möjligt för fler att arbetspendla kan också fler drömmar uppfyllas. Med Botniabanan, som fyller 10 år i år, går det nu att bo i…
Elvy Söderström, ordförande Botniska korridoren

Expansion i norr kräver investeringar i infrastruktur

| Nyheter | No Comments
Norra Sverige är en växande motor i Sveriges ekonomi, där det för närvarande sker en stark utveckling och många investeringar. Ett exempel på expansionen i norr är den tyska biljätten…
Elisabeth Sinclair

Norrbotniabanans hårda arbete ger resultat

| Nyheter | No Comments
I en intervjuserie i tidningen Norran med säte i Skellefteå, där Norrbotniabanegruppens för övrigt har sitt projektkontor, har nyckelpersoner som i sina olika roller jobbar med att bygga och utveckla…

Persontåg till Uleåborg snart verklighet

| Nyheter | No Comments
Den finska riksdagen har beslutat om den fjärde tilläggsbudgeten 2020. I det åtgärdspaket som finns i budgeten finns elektrifiering av järnvägsförbindelsen mellan Laurila–Torneå–Riksgränsen med. Det innebär ett viktigt steg mot…