Skip to main content
Nyheter

Almedalen 2022: Matchar Sveriges nya nationella transportplan den gröna omställningen i ett skakigt Europa?

By 2 juni, 2022 juni 23rd, 2022 No Comments

Näringslivet i norr investerar över 1070 miljarder i den gröna omställningen, men även om regeringen prioriterar järnvägen når Sverige inte EU:s krav. Trots det finns optimism i tågbranschen. Hur ser de ledande aktörerna på framtiden och hur påverkas järnvägspolitiken av det nya säkerhetspolitiska läget? Det är temat för Botniska korridorens Almedalsseminarium 2022.


Tid: Tisdag 5 juli kl. 15.40 – 16.25
Plats: Birgers gränd 4 (2030-Arenan)
Vill du veta mer? Kontakta Lotta Rönström North Sweden European Office lotta.ronstrom@northsweden.eu

Näringslivet investerar 1070 miljarder i nya gröna produktionsanläggningar, ny klimatvänlig teknologi och stärkt konkurrenskraft. Samtidigt går utbyggnaden av nödvändig järnvägsinfrastruktur i snigelfart. Hur är det möjligt? År 2022 är ett historiskt viktigt järnvägsår. SJ köper in helt nya tåg för 250 km/h, en helt ny nattågslinje öppnar mellan Stockholm och Hamburg och runt om i landet höjs röster för att snabba på utbyggnaden av järnvägen. Även om regeringen prioriterar järnvägen så kommer Sverige inte att fullfölja överenskommelsen gällande kraven på det europeiska järnvägsnätet. Överenskommelsen innebär att den Botniska korridoren, kustjärnvägen mellan Gävle och Luleå, samt godsstråket genom Bergslagen, ska stå klar år 2030.
I seminariet samlar samarbetet Botniska korridoren de viktigaste tågaktörerna i ett samtal om vad som krävs för att den nationella planen ska matcha den gröna omställningen och stärka den svenska konkurrenskraften i ett skakigt Europa.

Mattias Goldmann

Medverkande:

Christian Danielsson, Chef EU-kommissionens representation i Sverige
Monica Lingegård, VD SJ
Birgitta Sacrédeus, Regionråd Dalarna och styrelseledamot i Botniska korridoren
Ted Söderholm, VD Green Cargo
Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket

Moderator: Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet


Foto: Ingela Bendrot

 

Leave a Reply