Skip to main content
Nyheter

Botniska korridoren i Almedalen

By 7 juni, 2023 juni 29th, 2023 No Comments

För första gången ställer regeringen krav på att Trafikverket ska beakta EU:s transportpolitik! Stomnätskorridoren Skandinavien Medelhavet ska i enlighet med överenskommelsen mellan Sverige och EU vara klar senast 2030 – vad krävs för att nå målet? I samarbete med Nya Ostkustbanan och North Sweden European Office anordnar Botniska korridoren årets almedalsseminarium på Norra Scen, fredagen 30 juni med lunchmingel från 12.30 och seminarium start 13.00. Hoppas att vi ses!

Regeringen gav nyligen Trafikverket i uppdrag att ta fram en inriktningsunderlag inför kommande revidering, det vill säga hur medlen ska fördelas 2026-2037. I direktivet till Trafikverket trycker regeringen på vikten av att beakta de överenskommelser som finns med EU. Något som ingen tidigare regering gjort. Regeringen vill också att samhällsnyttan ska bedömas i stråk snarare än i korta utbyggnadsetapper. 

Enligt TEN-T ska Botniska korridoren (där Godsstråket genom Bergslagen, Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan ingår) vara färdigställd senast 2030. Botniska korridoren möjliggör för effektivare transporter av människor och gods, samtidigt som den också stärker regionernas konkurrenskraft och förutsättningar för tillväxt.

Detta viktiga lunchseminarium samlar ledande beslutsfattare och nyckelaktörer för att diskutera regeringens direktiv och dess effekter. Nyckelfrågorna är om regeringens inriktning kan leda till en påskyndad utbyggnad samt ökade möjligheter till EU-medfinansiering.

Tid: Fredag 30 juni kl. 12.30–14.00

Plats: Norra Scen, Fiskargränd 5

 

Medverkande:

Maria Stockhaus, ledamot i riksdagens trafikutskott och trafikpolitisk talesperson, Moderaterna
Roberto Maiorana, generaldirektör, Trafikverket
Erik Bergkvist, europaparlamentariker, Socialdemokraterna
Jakop Dalunde, europaparlamentariker, Miljöpartiet
Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande, Luleå Kommun
Erik von Pistohlkors, biträdande chef, EU-kommissionens representation i Sverige
Ingela Bendrot, vd, Nya Ostkustbanan
Lotta Rönström, moderator, North Sweden European Office
Mats Ågebrant, moderator, Ågebrant Media

Kontaktpersoner:
Cecilia Aketch Akanga, Botniska korridoren, 076 139 80 78, cecilia.aketch.akanga@rvn.se
Lotta Rönström, North Sweden European Office, 070 216 72 13, lotta.ronstrom@northsweden.eu
Ingela Bendrot, Nya Ostkustbanan, 076-600 21 21, ingela.bendrot@nyaostkustbanan.se

Leave a Reply