Skip to main content
Nyheter

Även besöksnäringen kräver
fungerande järnväg

By 4 augusti, 2021 augusti 10th, 2021 No Comments

Ofta lyfts industrins behov fram när frågan om utbyggd järnväg tas upp, men även turismen behöver fungerande infrastruktur. Det framgår tydligt i en nyhetsartikel i Norrbottens-Kuriren (210721). Upprepade förseningar och transportstrul för länets resenärer skadar turistnäringen, menar besöksnäringsorganisationen Swedish Lapland Visitors Board.

Upprinnelsen till kritiken är den senaste tiden är den senaste tidens händelser. På tisdagen 20 juli blev ytterligare ett tåg försenat vilket ledde till att en anslutningsbuss åkte fem minuter innan tåget anlände och 29 personer blev strandade på Murjek tågstation. En vecka tidigare fick ett fullpackat nattåg vänta i Kiruna i tio timmar.

– Trafikstopp orsakar ofta bekymmer för andra anslutningar vilket innebär att turister faktiskt kan tappa dagar på sina upplevelser. Det påverkar synen på resorten. Kommunikationer överlag är jätteviktigt och att det då funkar som planerat är särskilt viktigt för besöksnäringen, säger Birgitta Larsson, kommunalråd i Gällivare.

De sju nordligaste regionerna i Sverige, som ingår i samarbetet Botniska korridoren, har många unika besöksmål. Det handlar både om natur, kultur och kulinariska upplevelser. Landskap som Dalarna, Jämtland och Lappland är eftertraktade besöksmål, men även Höga kusten och Hälsingland har stärkt sin position under senare år. Turismen har generellt sett utvecklats starkt under senare decennier och besöksnäringen har gått från säsongsbetonad turism till mer och mer åretruntbaserade aktiviteter. En stor fördel med besöksnäringen är att den är lokal och därmed garanterar arbetstillfällen på turistorterna.

– Behovet av pålitliga transporter ökar. Om Sverige på allvar ska kunna hävda sig som viktigt turistland krävs att infrastrukturen – inte minst järnvägen – stärks. Det fodrar investeringar i ny järnväg som Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan, men också kapacitetsstärkande insatser.  Redan idag finns nattåg mellan Stockholm och Berlin, och idealet vore om dessa tåg kunde trafikera hela vägen mellan exempelvis Narvik och Berlin. Inom några år öppnar trafiken mellan Östersund/Sundsvall och Trondheim, något som också bedöms kunna locka både inhemsk och internationell turism, säger Elvy Söderström, ordförande i samarbetet Botniska korridoren.

Leave a Reply