Skip to main content
Nyheter

BK medverkade på hearing på Infrastrukturdepartementet

By 18 februari, 2020 mars 11th, 2020 No Comments

Igår arrangerade infrastrukturdepartementet en hearing med landets Regioner. Ämnet för dagen var EU:s kommande revidering av TEN-T förordning. TEN-T är det europeiska och sammanlänkade infrastrukturnätet för både person- och godstransporter. Det är helt avgörande för Norra Sveriges konkurrenskraft, för möjlighet att exportera och importera gods på ett hållbart sätt. Det handlar om att säkerställa snabba och tillförlitliga resmöjligheter för invånare och besökare – arbetspendling, kompetensförsörjning och besöksnäring.

Jan Lahenkorva Region Gavleborg Fotograf- Ingela Bendrot

Regionrådet Jan Lahenkorva Region Gävleborg samt Regionrådet Elise Ryden Wiken Region Jämtland – Härjedalen företrädde Botniska korridoren

Norra Sverige representerades av Botniska korridoren. De sju nordligaste regionerna hade en gemensam presentation och företräddes av regionråden Elise Ryder Wikén (M) Region Jämtland Härjedalen (M) och Jan Lahenkorva (S) från Region Gävleborg

 
Alla regioner – inte bara vi i Norra Sverige – betonade vikten av att Sveriges regering fortsätter att visa EU att man tänker uppfylla det man förbundit sig att göra.
 
Både NorrbotniabananNya Ostkustbanan och Malmbanan är stomnät som redan 2030 ska uppfylla tydliga krav både vad gäller bärighet och tåglängder. I och med att dessa sträckor ingår i stamnätet finns också möjlighet till 10 – 40 procents medfinansiering från EU.
 
Elise Ryder Wikén lyfte bland annat besöksnäringens behov och tog specifikt upp exemplet Åre/Åredalen. I området bor 63 000 invånare och varje år erbjuds tre miljoner gästnätter, vilket ställer stora krav på infrastrukturen. 
– Varje helg är det besökare motsvarande en medelstor svensk stad som ska byta plats. När jag möter företag i våra regioner är det viktigaste för dem infrastruktur, infrastruktur, infrastruktur och kompetensförsörjning, sade Elise Ryder Wikén.
 

Leave a Reply