Skip to main content
EUNyheter

Botniska korridoren i Lyon: ”Just look north!”

By 1 juli, 2022 No Comments

Några intensiva dagar på Connecting Europe Days i Lyon är nu till ända och delegationen från samarbetet Botniska korridoren är mycket nöjda.

–Vi har hunnit delta i både formella och informella möten och vi hade också en väldigt välplacerad monter dit ett stort antal intresserade sökte sig säger Lotta Rönström som är en av dem som förberett Botniska korridorens medverkan i Lyon.

Henrik Hololei Generaldirektör för DG Move gjorde tummen upp för Umeå som värd för Connecting Europe Days 2023

Generaldirektör Henrik Hololei från DG Move stannade till vid vår monter, vi hade också bra möte med korridorsamordnaren Pat Cox och hans medarbetare samt bra samtal med Morten Jensen, chef CINEA dvs den myndighet som ansvarar för genomförande av medfinansieringen från EU för infrastrukturprojekt, berättar en nöjd Lotta Rönström, North Sweden European Office.

Europaparlamentarikern Jakop Dalunde besökte montern.

Europaparlamentarikern Jakop Dalunde MP besökte också Botniska korridorens monter och visade stort intresse för den snabba gröna omställningen.

Connecting Europe Days är det största transportpolitiska eventet i Europa. Det samlar högnivådeltagare i form av ministrar, ledande tjänstemän inom EU-kommissionen och Europaparlamentariker. På grund av Covid har eventet varit på pausat de senaste två åren. Nu slöt runt 3 000 deltagare upp för att diskutera utvecklingen av EU:s transportpolitik och då med särskilt fokus på de så viktiga transportkorridorerna i EU.

Connecting Europe Days i Umeå 2023?

Botniska korridoren driver på för att Umeå ska stå värd för nästa Connceting Europe Days under det svenska ordförandeskapet 2023, något som väckte intresse hos besökarna

I Botniska korridorens monter redovisades de elva projekt som EU medfinansierat under senare år. Huvudbudskapet tog sikte på den gröna omställningen och de stora och omedelbara behov av utbyggnad av den Botniska korridoren med Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen.

–Jag är imponerad av att så många besökare var så väl insatta i utvecklingen i vår del av EU. Men vi vet ju också att EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen särskilt lyft upp utvecklingen i Sverige, vilket givetvis kan spela viss roll, säger Jimmy Bystedt Länsstyrelsen Norrbotten som ägnade tiden åt att redovisa varför det nu är viktigt att påskynda utbyggnaden av Norrbotniabanan, men också att slutföra viktiga satsningar på Malmbanan inklusive Luleå–Boden.

Botniska korridoren hade låtit trycka upp en skylt i naturlig storlek med Ursula von der Leyen och hennes citat ”Speaking about the future of industry, just look north, for example to Sweden”.

Skylten väckte stor uppmärksamhet och många ville fota sig med Ursula.

Det blev många initierade samtal om den Botniska korridoren, och då inte bara med fokus på kustjärnvägen. De viktiga satsningarna på Godsstråket genom Bergslagen och Hallsberg diskuterades också, liksom utveckling av anslutande stråk.

Många var intresserade av hur Sverige och Finlands kommande NATO-medlemskap kommer att påverka transportbehovet. EU sätter nu ökad fokus på den militära mobiliteten, något som ställer krav inte bara på de nord–sydliga förbindelserna, utan också på väst–östliga förbindelser. Malmbanan–Haparandabanan samt Mittstråket  är viktiga länkar som knyter samman Norge, Sverige och Finland.

Botniska korridoren har hög planmognad

Ett viktigt budskap är att Botniska korridoren har en hög planmognad, något som Ingela Bendrot vd för Nya Ostkustbanan lyfte upp i samtalen.

–Gamla Ostkustbanan är en av de värsta flaskhalsarna i det svenska järnvägsnätet, och också en av de mest välutredda. Trafikverket har tagit fram en komplett utbyggnadsstrategi som redovisar hur Nya Ostkustbanan ska byggas ut. Vi vet att EU prioriterar planmogna sträckor framför mindre planmogna, och därför har vi en stor fördel förklarar Ingela Bendrot. Samma gäller för Norrbotniabanan.

Elisabeth Sinclair projektledare för Norrbotniabanan fick tyvärr ställa in sin resa pga covid.

–Jag hade verkligen sett fram emot att komma til Lyon och berätta om våra framsteg. Vi är  inne i en intensiv period och det är mycket som händer. Men som tur var fanns andra kollegor på plats som kunde redovisa vårt arbete säger Elisabeth Sinclair.

På tisdagen deltog delegationen från Botniska korridoren på två viktiga korridorsforum, North Sea–Baltic  samt ScanMed. Vi fick bra uppdateringar av respektive korridorsamordnare Catherine Trautmann och Pat Cox. De berättade om sina resultat och fler intressanta delprojekt redovisades. På dessa möten deltog även tjänstepersoner från infrastrukturdepartementet, säger Lotta Rönström.

Klaus-Uwe Sondermann, en av nyckelpersonerna i arbetet med ScanMed-korridoren här i samspråk med Martina Hellgren.

Botniska korridoren – bra plattform för samarbete!

–För min del var det första gången som jag deltog i Connecting Europe Days säger Martina Hellgren som arbetar som infrastrukturstrateg på Region Dalarna.

–Det är en stor fördel för oss att ingå i samarbetet Botniska korridoren. Vi jobbar tillsammans och i och med att vi är så många regioner och andra aktörer som samarbetar så blir vår röst så mycket starkare. Jag mötte flera personer som var imponerade av hur vi arbetar och att vi så tydligt samlar oss kring gemensamma frågor, säger Martina Hellgren.

Det blev också många trevliga samtal med kollegor i andra länder, inte minst från Norge och Finland, liksom trevliga samtal med Trafikverket, regeringskansliet och Sveriges Kommuner och regioner.

Från den Botniska korridoren medverkade Lotta Rönström från North Sweden European Office, Ebba Bjerkander från Central Sweden European Office, Martina Hellgren från Region Dalarna, Jimmy Bystedt från Norrbotten, Ingela Bendrot från Nya Ostkustbanan, Magnus Lagergren och Dino Keljalic från Region Örebro län samt Isabella Forsgren från INAB i Umeå.

 

 

 

 

 

Leave a Reply