Skip to main content
Nyheter

Se Botniska Korridorens kunskaps-webbinarium här!

By 14 oktober, 2020 oktober 17th, 2020 No Comments

Över 100 deltagare ”samlades” via webben för att följa Botniska korridorens kunskaps-webbinarium om ett järnvägsnät för 250 km/h i hela landet. Det blev ett bra webbinarium som kretsade kring behovet av en ny målbild för det svenska järnvägsnätet och hur ett nät för 250 km/h för hela Sverige skulle se ut.  

Lars Nilsson från Trogon Consulting och Henrik Andersson från Sweco gav många svar på frågor kring hur ett järnvägsnät för 250 km/h för hela Sverige skulle kunna se ut, vad det kostar och och när det skulle kunna stå klart.

Lars Nilsson redovisade kostnader och restidsvinster. Henrik Andersson visade på klimatnytta och hur ett sådant nät knyter samman Sverige och förstorar regionerna.

De sträckor som är aktuella för ett sådant järnvägsnät är:

• Stockholm–Luleå
• Stockholm–Oslo
• Oslo–Göteborg
• Göteborg–Malmö–(Köpenhamn-Hamburg)

Det skulle kosta 153 miljarder i jämförelse med de nya stambanorna mellan Stockholm och Malmö och Göteborg som skulle kosta minst 260 miljarder.

Slutsatserna diskuterades sedan i ett samtal där trafikutskottets vice ordförande Anders Åkesson (C),  socialdemokraternas järnvägspolitiske talesperson  Jasenko Omanovic (S), som också är ledamot i Riksdagens trafikutskottet, samt Elvy Söderström som är ordförande i samarbetet Botniska Korridoren deltog.

Samtalet utgick från det PM som samarbetet Botniska korridoren tagit fram, där samarbetet föreslår en ny målbild för järnvägen; ett järnvägsnät för 250 km/h för hela landet.

Nedan kan ni se sändningen i efterhand. Här hittar ni PM:et och här hittar ni de PPT-bilder som visades på webbinariet.

Leave a Reply