Skip to main content
EUNationell planNyheter

Frukostmöte i riksdagen 16 december

By 29 november, 2021 december 14th, 2021 One Comment

Hur kan Sverige maxa sin medfinansiering från EU?

Satsningar på utvecklad transportinfrastruktur är avgörande för att möta den snabba gröna omställning som sker i norr, med planerade investeringar från näringslivet på mer än 1 070 miljarder de närmaste 20 åren. Trafikverkets förslag till ny nationell plan har kritiserats för att inte möta de stora behov som finns; Botniska korridoren byggs inte ut i den takt EU och Sverige har bestämt.  Den 14 december kom EU-kommissionens förslag rörande transeuropeiska transportnätverket, TEN-T, som sätter upp mål och krav för europeisk transportinfrastruktur. Hur växelverkar Sverige och EU bäst för säkra den gröna omställningen? Hur kan Sverige maxa sin medfinansiering från EU?

Vad innebär det att vara en del av EU:s gemensamma transportnätverk och vilka krav ställer det på Sverige?

Lotta Rönström, senior advisor North Sweden European Office.

Vad krävs för att Sverige ska få ännu mer medfinansiering från EU?

Samtal mellan Jens Holm (V) ordförande i Trafikutskottet, Maria Stockhaus (M) ledamot i Trafikutskottet, Teres Lindberg (S) ledamot i Trafikutskottet, Christian Danielsson chef EU-kommissionens svenska kontor.


Avslutande reflektioner: Vad betyder EU:s transportpolitik för våra projekt?

Pär Helgesson, ansvarig samhällskontakter SJ
Elisabeth Sinclair, projektledare Norrbotniabanan
Ingela Bendrot, vd Nya Ostkustbanan

Moderator Per Olof Lingwall, Senior Business Advisor WSP

Datum:         16 december

Tid:                 Frukost 07.30–08.00, Seminarium kl. 08.00–09.00

Plats:             Riksdagen

 

Här finns ett faktaunderlag om EU:s transportpolitik. Sedan rapporten presenterades har stomnätskorridoren förlängts, vilket är bra för Sveriges del!

Anmäl senast den 14 december till; maria.stockhaus@riksdagen.se


Varmt välkomna!

 

 

One Comment

Leave a Reply