Skip to main content
Nyheter

Hallå där Henric, ny projektledare
för Botniska korridoren!

By 7 juni, 2022 No Comments

Henric Fuchs

Sedan mitten av maj har projekt Botniska korridoren en ny projektledare i Henric Fuchs som närmast kommer från Region Västernorrland, där han jobbar som strateg, främst med infrastruktur och påverkansarbete men även med utveckling av kollektivtrafik. Henric kommer att arbeta som projektledare för Botniska korridoren fram till årsskiftet, samtidigt som han kommer fortsätta sitt arbete som strateg på Region Västernorrland.

Henric är utbildad samhällsvetare vid Mittuniversitetet i Östersund och John Moores University i Liverpool och har lång erfarenhet av infrastruktur samt gods- och persontransporter. Utöver att ha arbetat för regionen sedan 2009 har Henric också erfarenheter från den privata transport- och logistikbranschen.

Vad har åstadkommits i projektet så här långt?
– Botniska korridoren har funnits som en samverkan i mer än tio år och vi har gemensamt uppnått flera av våra väldigt högt uppsatta delmål. Bland annat har vi förmått EU att förlänga korridoren Skandinavien Medelhavet till att även omfatta järnvägarna längs kusten i norra Sverige. Dessutom omfattas de strategiska kopplingarna och anslutningarna i öst-västlig riktning av det så kallade övergripande nätet. Det innebär i förlängningen att EU kan medfinansiera utbyggnaden av järnvägarna norr om Stockholm med ända upp till 50 procent i vissa fall. Utöver det, och kanske än viktigare, är att vi tillsammans lyckats samla och ena de sju nordligaste regionerna kring gemensamma infrastrukturprioriteringar – från Örebro län i söder till Norrbotten i norr. Det är en enastående bedrift som stärker oss nationellt och europeiskt.

Vad har gått mindre bra eller vad behöver ni göra bättre inom Botniska korridoren?
– Vi har lyckats förklara hur beroende EU är av norra och mellersta Sverige samt hur mycket mer vi kan bidra med till den europeiska gemenskapen. Stödet från EU är starkt och EU kan komma att medfinansiera utbyggnaden av järnvägarna i norra och mellersta Sverige med 30-50 procent vilket motsvarar tiotals miljarder kronor. Tyvärr har vi inte varit lika framgångsrika nationellt. Under de senaste mandatperioderna har regeringen fattat beslut om mångmiljardsatsningar i kustjärnvägen i norra och mellersta Sverige. För att bygga klart hela sträckan Gävle – Luleå krävs cirka 70 miljarder kronor.  Vi kommer intensifiera våra nationella dialoger och kommunicera våra budskap ännu mer.

Vad är kvar att göra i projektet fram till nyår?
– De större aktiviteterna som vi ser fram emot innan semestrarna är så klart regeringens beslut om nationella planen, vår medverkan på EU-kommissionens Connecting Europe Days i Lyon och vårt seminarium i Almedalen. Under hösten kommer stor fokus läggas på att ta plats i EU:s korridorsforum och andra sammanslutningar som vi numer är inbjudna till efter beslutet om att inkludera Botniska korridoren i det europeiska stomnätet.

Vad händer efter årsskiftet, tar Botniska korridoren slut då?
– Nej, tvärtom! Vi arbetar gemensamt för att utveckla vår samverkan i norra och mellersta Sverige och har för avsikt att bygga vidare på de framgångar och krafter som vi lyckats mobilisera över mycket lång tid. Vi arbetar för fullt med en verksamhetsbeskrivning för kommande fyraårsperiod där vi siktar på att stärka vårt budskap nationellt samt bibehålla och utveckla detsamma på EU-nivå.

Vad önskar du framåt?
– Att regeringen beslutar om full finansiering för utbyggnaden av hela Botniska korridoren – det vill säga full finansiering till hela Norrbotniabanan, utbyggnad av hela Nya Ostkustbanan samt en förstärkning av Godsstråket genom Bergslagen, med mera. Med det sagt är jag också realistisk och förstår de svåra omständigheter som råder och det regeringen måste förhålla sig till. Vi kommer ur en världsomspännande pandemi, Rysslands krig mot Ukraina och det förändrade säkerhetsläget, en skakig världsekonomi med mera. Det finns dock ingen anledning för mig att föreslå att vi ska avvika från Sveriges och EU:s överenskommelse om att den Botniska korridoren ska vara fullt utbyggd fram till 2030.

Vad kommer du att bidra med till Botniska korridoren?
– Jag har lång erfarenhet av beredning, strategisk planering, samarbete med våra politiker och samverkan med andra regioner och organisationer, exempelvis näringslivet och dess företrädare. Dessutom har jag arbetat med gods- och persontransporter inom samtliga trafikslag på alla nivåer under väldigt lång tid. Jag har också arbetat aktivt med Botniska korridoren på olika sätt i mer än tio år och tänker att jag sömlöst kan gå in och bidra till det gemensamma arbetet. Samtliga sju regioner tillsammans med våra samarbetspartners bidrar också aktivt till arbetet, vilket gör det lustfyllt och avsevärt mycket enklare än vad det skulle vara annars. Botniska korridoren är ett lag där jag är en av flera spelare.

Vem är Henric?
Henric Fuchs är 48 år. Han är född i Sandviken och bor med sin fru och två barn i Härnösand. På fritiden läser han gärna och reser mycket, helst med tåg så klart.

Leave a Reply