Skip to main content
Nyheter

Historiskt viktigt beslut att påskynda färdigställandet av kustjärnvägen Gävle-Luleå!

By 28 juli, 2021 No Comments

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att påbörja planeringen av den sista delen av Norrbotniabanan, Skellefteå till Luleå. Tillsammans med utbyggnadsstrategin för Nya Ostkustbanan innebär det att färdigställandet av hela kustjärnvägen Gävle–Luleå nu kan läggas in i kommande plan och stå färdigt i början av 2030-talet.

– Dagens besked från regeringen är ett viktigt genombrott. Genom att driva på planeringen för Norrbotniabanan i dess helhet skapas helt nya förutsättningar för ett snabbt kunna fullfölja byggandet av en modern kustjärnväg hela vägen från Gävle upp till Luleå. Genom att bygga en modern kustjärnväg skapas helt nya framtidsmöjligheter för såväl godstrafik som passagerartrafik. Utöver Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå krävs också att Nya Ostkustbanan byggs ut, dagens enkelspår ersätts med dubbelspår, säger Joakim Berg, projektledare för samarbetet Botniska korridoren.

Kostnaderna för godstransporterna kommer att halveras när kustjärnvägen står klar, vilket bidrar till att ytterligare stärka Sveriges konkurrenskraft. Den nya kustjärnvägen kommer att byggas för 250 km/h vilket kraftigt kommer att korta restiderna och därmed ge en kraftfull utvidgning av arbetsmarknadsregionerna, det kommer att bli mycket lättare att pendla.

Järnvägen är både kapacitetsstark och klimateffektiv, vilket är nödvändigt för att möta de behov som nyindustrialiseringen ställer. Industrin storsatsar nu på helt nya produktionsmetoder, med fokus på klimatneutral teknik. Stora volymer gods och insatsvaror ska nu transporteras till och från industrierna. En utbyggd kustjärnväg kommer att spela en nyckelroll i omvandlingen av Sverige till världens första klimatneutrala välfärdsland.

När det gäller Gamla Ostkustbanan, dvs den enkelspåriga sträckan mellan Gävle och Härnösand, så fastställde Trafikverket så sent som i juni en utbyggnadsstrategi för hela sträckan. Utbyggnadsstrategin har utarbetats i nära samverkan med berörda kommuner, regioner och andra intressenter och innehåller förslag till utbyggnadsordning. Det gör att planmognaden för den Nya Ostkustbanan är mycket hög. Byggstart har skett för Norrbotniabanan mellan Umeå och Dåva och järnvägsplanerna är inom kort fastställda för sträckan Dåva till Skellefteå. Fram till nu har Trafikverket inte haft till uppdrag att förbereda den sista delen mellan Skellefteå och Luleå. Med detta beslut påbörjas planeringen av hela sträckan vilket innebär att hela den Botniska korridoren kan läggas in i nästa plan.

Tack vare att regeringen nu tar ett samlat grepp skapas även helt nya möjligheter för en omfattande medfinansiering från EU. EU kan bidra med upp till 50 procents medfinansiering, vilket gör att den sammanlagda kostnaden för svenska staten kan bli så låg som 35 miljarder. Det kan jämföras med att näringslivet i de sju nordligaste regionerna just nu investerar 1070 miljarder.

Elvy Söderström, ordförande för Botniska korridoren

– Det är bra att regeringen nu tar ett samlat grepp inför kommande planbeslut våren 2022. Utbyggnadsstrategin för Nya Ostkustbanan ligger på regeringens bord, och med detta beslut står snart Norrbotniabanan redo för byggstart av sista delen. Det betyder att vi nu har flyttat fram våra positioner avsevärt, och tillsammans med EU:s positiva syn ger detta mycket goda förutsättningar för ett snabbt genomförande av Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan, vilket tillsammans med Botniabanan, skulle ge runt 75 mil modern järnväg för snabba, tunga och långa tåg hela vägen från Gävle till Luleå, säger Elvy Söderström, ordförande för Botniska korridoren.

Leave a Reply