Skip to main content
EUNyheter

Internationellt samarbete mellan regioner ökar trycket inom EU:s transportpolitik

By 27 januari, 2022 No Comments

Flera av regionerna som står bakom samarbetet Botniska korridoren är även engagerade inom europeiska nätverket Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) som omfattar omkring 150 regioner från 25 länder. Nätverket fungerar både som en tankesmedja och påverkansorganisation för regioner i Europa.

CPMR verkar för att EU:s politik ska främja en mer balanserad regional utveckling i EU och arbetet fokuserar främst på transport, sammanhållningspolitik, maritima frågor samt energi. Nätverket är uppdelad i sex geografiska kommissioner. En av de aktiva medlemmarna i CPMR är Region Örebro län som är aktiva i både Östersjökommissionens och Nordsjökommissionens transportarbetsgrupper.


TIPS!
Tisdag den 1 februari
arrangerar CPMR ett webbinarium med anledning av pågående arbete med TEN-T
”How TEN-T can contribute to sustainable and economic growth in Northern Europe”
länk till mer information och anmälan

”If you are interested in participating, please register here. For further information,
and to find out the latest information on this event, please check out the event webpage available here.”


 

Foto Region Örebro län

-Genom CPMR:s kanaler har regioner möjlighet att lyfta det europeiska mervärdet som särskilda investeringar i till exempel norra och mellersta Sverige kan ge. Detta ökar i sin tur chanserna till finansiering från EU:s fonder. CPMR:s plattformar skapar också möjligheter för regioner från olika länder att dela erfarenheter och hitta samarbeten och projekt över region och landsgränser. Allt detta skapar förutsättningar för ökad sammanhållning och regional utveckling, förklarar Dino Keljalic, Transportstrateg på Region Örebro län.

 

Botniska korridorens regioners arbete på hemmaplan förstärks i flera delar inom arbetet med transportfrågor inom CPMR. Även arbetet via de regionala EU-kontoren North Sweden och Central Sweden är en viktig del.

Inom CPMR samlas regioner för att tillsammans påverka inriktningen på EU:s transportpolitik så att den på ett bättre sätt tillgodoser behov och synliggör de förutsättningar som regioner i Europas utkant har. När 150 europeiska regioner går samman och med samlad röst lyfter gemensamma intressen, som ofta kan vara unika för en region eller geografiskt område, ökar chansen att nå beslutsfattare på EU och nationell nivå, fortsätter Dino Keljalic.

Läs mer om CPMR och Östersjökommissionen (Baltic Sea Commission) – klicka här – där Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Gävleborg och Region Örebro län är aktiva. Region Örebro län är även aktiva inom Nordsjökommissionen (North Sea Commission) – klicka här.

 

 

Leave a Reply