Skip to main content
Nyheter

Järnvägens kapacitet måste matcha framtidens behov när företag ställer om

By 28 januari, 2021 No Comments

ICA BYTER LASTBILAR MOT TÅG. ICA Sverige minskar sina CO2-utsläpp med ungefär 440 000 kg årligen genom att transportera livsmedel med tåg istället för på lastbilar, mellan Borlänge och Luleå. Tågtransporterna minskar antalet körda mil på väg med drygt 49 000 mil per år, meddelar ICA Gruppen i ett pressmeddelande.

Tågtransporterna möjliggörs genom ett samarbete med bl.a. SSAB som transporterar gods i södergående riktning och därmed har outnyttjad spårkapacitet för ICA Sverige att nyttja i norrgående riktning. Denna omställning medför både stora vinster för klimatet men också kostnadseffektivitet till bolaget.

Kerstin Lindvall Foto: Claudio Bresciani

– Att öka användandet av tågtransporter ligger helt i linje med vårt övergripande hållbarhetsarbete och ger betydande klimatvinster, säger Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör på ICA Gruppen.

Målet är att Sverige ska vara fossilfritt 2045. Företag måste börja ställa om redan nu och det är glädjande att ICA transporterar livsmedel med tåg istället för lastbil. Utöver att näringslivet ställer om måste infrastrukturen utvecklas för att kunna hantera de växande behoven. Industrin investerar mer än 1 000 miljarder kronor i nya anläggningar och ny teknik i norra Sverige, det måste matchas med ny infrastruktur. För mindre än 60 miljarder skulle vi redan till år 2030–2035 kunna få 75 mil modern järnväg hela vägen mellan Gävle och Luleå. Om detta skriver riksdagsledamöter och handelskamrar från fyra nordliga län i Dagens Samhälle (210119).

Leave a Reply