Skip to main content
Nyheter

Persontåg till Uleåborg snart verklighet

By 2 juli, 2020 No Comments

Den finska riksdagen har beslutat om den fjärde tilläggsbudgeten 2020. I det åtgärdspaket som finns i budgeten finns elektrifiering av järnvägsförbindelsen mellan Laurila–Torneå–Riksgränsen med. Det innebär ett viktigt steg mot att knyta samman norra Sverige och Finland med snabbare och klimatsmarta transporter, genom att den sista delen av Botniska korridoren blir elektrifierad.

Norrtåg startar persontrafik på den svenska sidan, mellan Luleå och Haparanda, i april 2021. En elektrifiering av järnvägen mellan Haparanda och Kemi i Finland innebär att den finska och svenska regionaltågstrafiken kunna knytas samman på ett effektivt sätt. Med ett tågbyte i Haparanda kommer du då kunna resa mellan Luleå och Uleåborg på endast 3–3,5 timmar. Godstrafiken väntas öka markant då det blir billigare och enklare för operatörerna att köra tåg över gränsen, så samma fordon kan användas hela sträckan till Haparanda. I Haparanda lastas sedan godset om från svensk spårvidd till finsk för vidare transport mot bland annat Östeuropa och Asien.

Som en del i eftervården av coronapandemins akuta fas presenterade den finska regeringen i början av juni en tilläggsbudget, ett stimulanspaketet innehållande åtgärder för 5,5 miljarder Euro som ska stödja landets ekonomiska återhämtning. Som en av investeringarna i åtgärdspaketet finns elektrifieringen av järnvägsförbindelsen mellan Laurila–Torneå–Riksgränsen. Det är viktigt för tillgängligheten i hela norra Sverige och Finland och har en stor betydelse för den framtida kompetensförsörjningen i regionerna. För klimatet innebär det en stor möjlighet till överflyttning från väg till järnväg för transporter i hela Barents-regionen.

Den 26 juni godkände den finska riksdagen den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 och såhär skriver finansutskottet i sitt betänkande:

”Utskottet är också nöjt med regeringens riktlinje att regeringen bereder sig på att finansiera tre nya trafikledsprojekt som inleds 2021 med cirka 75 miljoner euro. Regeringen förbinder sig också vid elektrifieringen av spårförbindelsen Laurila—Torneå—riksgränsen”

Projektet med elektrifiering förväntas påbörjas under 2021.

Här kan du läsa hela betänkandet

Leave a Reply