Skip to main content
250 km/hEUNationell planNorra och mellersta Sverige

Pressmeddelande: Näringsliv och politik i norr i gemensamt utspel på Di Debatt

By 1 november, 2021 november 2nd, 2021 No Comments

Vad är grön omställning utan gröna transporter?

Sex regioner och näringslivet i norra och mellersta Sverige är har kommit överens om en gemensam prioritering. För att matcha den investeringsboom och unika samhällsomvandling som nu sker måste transportinfrastrukturen i mellersta och norra Sverige påskyndas och tidigareläggas. Det skriver 14 regionföreträdare och fyra handelskamrar  i en gemensam debattartikel idag på Dagens industri.

Se https://www.di.se/debatt/debatt-vad-ar-gron-omstallning-utan-grona-transporter/

Näringslivet och de statliga bolagen satsar mer än 1 070 miljarder i Sveriges sju nordligaste regioner. En unik samhällsomvandling pågår, men brist på infrastruktur hotar att stjälpa utvecklingen. Näringslivet och regionerna är överens om att Sverige nu skyndsamt måste bygga klart kustjärnvägen från Gävle till Luleå. För 60 miljarder skulle en modern järnväg för tunga, långa och snabba tåg kunna stå klar redan 2030 tillsammans med kompletterande satsningar i anslutande infrastruktur. 

– Fossilfria produkter ska ut på världsmarknaden. Då duger det inte att transportera på lastbil genom hela Sverige och ut mot kontinenten, säger Rickard Carstedt (S), regionråd Region Västerbotten.

EU har redan identifierat behovet av att koppla ihop norra Sverige med kontinenten, och har dessutom fattat beslut om att förlänga en av sina elva strategiska järnvägskorridorer att även inkludera kuststräckan mellan Stockholm, Luleå och Haparanda och Malmbanan till Narvik. För att underlätta kommande EU-finansiering är det också viktigt att regeringen anger att hela Botniska korridoren med Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen – skyndsamt ska byggas klart i sin helhet.

– Nu behövs tydliga beslut om att bygga ett sammanhängande järnvägsstråk hela vägen ut till våra viktiga export- och importmarknader, säger Kristina Snitt, VD Mellansvenska Handelskammaren

Den 22 november ska Trafikverket presentera uppdraget om att analysera behovet av åtgärder i transportinfrastrukturen med anledning av större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län.  Den 30 november ska Trafikverkets presentera förslag på nationell transportinfrastrukturplan 2022-2033. Den prioritering som nu presenteras på Dagens industris debattsida utgör grunden för de inspel som regionerna och handelskamrarna nu lämnar in till Trafikverket och regeringen.

– Regionpolitiker och handelskamrar är överens, den gröna omställningen kräver också gröna transporter. Allt annat är ett misslyckande, avslutar Elvy Söderström, ordförande Botniska korridoren

De som skriver under debattartikeln på Dagens industri är:

Linda Nilsson, VD Norrbottens Handelskammare
Anders Hjalmarsson, VD Västerbottens Handelskammare
Oliver Dogo, VD Handelskammaren Mittsverige
Kristina Snitt, VD Mellansvenska Handelskammaren

Elvy Söderström (S), ordförande samarbetet Botniska korridoren
Nils-Olov Lindfors (C), regionråd, Region Norrbotten
Anders Öberg (S), oppositionsråd, Region Norrbotten
Richard Carstedt (S), ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten
Åsa Ågren Wikström (M), vice ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten
Glenn Nordlund (S), regionstyrelsens ordförande Region Västernorrland, ordförande Nya Ostkustbanan
Jonny Lundin (C), oppositionsråd, Region Västernorrland
Eva Lindberg (S), regionstyrelsens ordförande, Region Gävleborg
Jan Lahenkorva (S), regionråd, Region Gävleborg
Birgitta Sacrédeus (KD), regionråd, Region Dalarna
Abbe Ronsten (S), oppositionsråd, Region Dalarna
Magnus Lagergren (KD), vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden, Region Örebro län
Fredrik Askhem (L), ledamot samhällsbyggnadsnämnden, Region Örebro län
Peter Roslund (S), vice ordförande Norrbotniabanegruppen

Leave a Reply