Skip to main content
250 km/hEUNationell planNyheter

Regeringen prioriterar Botniska korridorens viktigaste åtgärder

By 18 mars, 2021 mars 25th, 2021 No Comments

Idag har regeringen beslutat att lämna in en ansökan om EU:s stöd till tre järnvägsprojekt i Sverige, tillika de tre viktigaste flaskhalsarna i Botniska korridoren, Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen.

– Näringslivet investerar nu 1 000 miljarder. Det ställer krav på att snabbt bygga ut järnvägen i norra och mellersta Sverige. Med dessa tre järnvägsprojekt på plats i sin helhet kan vi få en järnväg för 250 km/h som dessutom klarar långa och tunga godståg. Det är glädjande att regeringen nu använder möjligheten till medfinansiering från EU, eftersom detta är av vikt för hela EU, säger Elvy Söderström, ordförande Botniska korridoren.

Regeringen tillstyrker följande fem objekt, varav fyra inom Botniska korridoren:
–        Järnvägsprojekt genom Berslagen, Hallsberg – Degerön, delen Hallsberg – Stenkumla.
–        Järnvägsprojekt Sundsvall-Dingersjö del av Ostkustbanan och Bottniska korridoren.
–        Järnvägsprojekt Norrbotniabanan – delen Ytterbyn-Bureå.
–        Farleds- och hamnprojekt Skandiaporten (Skandia Gateway) – Göteborg.
–        Farleds- och hamnprojekt Malmporten (The Iron Ore Port II) – Luleå.

–        Med smart infrastruktur bygger vi Sverige starkt. Jag är glad det finns flera bra projektförslag som regeringen nu kan tillstyrka. Sverige har projektdeltagare i fler än 10 % av EU:s samtliga CEF-projekt – det är en imponerande siffra för ett av Europas minsta länder, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth som kommentar till beslutet.

Botniska korridoren prioriterat stråk
Alla tre projekt ligger längs den prioriterade stomnätskorridoren, som inom kort kommer att förlängas till Finland och Narvik längs med kustjärnvägen och Malmbanan. Utpekandet som korridor är en viktig bekräftelse av de sju nordligaste regionernas betydelse för EU:s ekonomi, särskilt nu när över 1 000 miljarder

–        Det här betyder väldigt mycket för Sverige. Vi har i norra Europa flera världsledande företag och verksamheter som är beroende av kompetensförsörjning och möjligheter till hållbara transporter. Med de åtgärder som ansökningarna handlar om är vi på god väg att skapa de förutsättningar vi behöver för att fortsätta att växa i de sju nordligaste regionerna. Dagens besked från infrastrukturminister Tomas Eneroth visar att Regeringen och vi talar samma språk. Det visar också att Regeringen satsar på hela Sverige, avslutar Elvy Söderström, ordförande Botniska korridoren.

Se mer information om regeringens beslut på regeringen.se: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/regeringen-vill-att-infrastrukturprojekt-far-miljonstod-fran-eu/

Leave a Reply