Skip to main content
Nyheter

Regeringen stödjer EU-ansökningar för etapper på Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan

By 20 februari, 2020 mars 31st, 2020 No Comments

Regeringen har valt att stödja ansökan för EU-medel till etapper på både Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan. Det är studier för etappen Gävle–Kringlan och Skellefteå–Luleå. Pengarna söks från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). 

Botniska korridoren ingår i EUs prioriterade stomnät för transporter (TEN-T) och kvarstående flaskhalsar ska var åtgärdade till 2030, enligt överenskommelsen. Eftersom åtgärder på den Botniska korridoren anses ha ett stort europeiskt mervärde har Sverige även möjlighet att söka medfinansiering från EU på upp till 50 procent av kostnaderna.
Läs mer om regeringsbeslutet  här

Vad är CEF?

CEF står för Connecting Europe Facility (Fonden för ett sammanlänkat Europa) och är medel från EU. En del av dessa medel, CEF Transport, är öronmärkta för transportinfrastruktur. Främst satsas medlen på de sträckor som utgör det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) där Botniska korridoren ingår.

Läs mer om CEF här

 

Leave a Reply