Skip to main content
Nyheter

Regeringen vill inkludera Botniska korridoren i Eu:s stomnätskorridorer

By 21 mars, 2018 mars 4th, 2020 No Comments

Botniska korridoren föreslås bli en del av EU:s nio mest strategiska transportkorridorer. Detta genom en förlängning av stomnätskorridoren Skandinavien – Medelhavet till Haparanda. Det är innebörden i det förslag som regeringen nu
lämnar till EU-kommissionen.

– Norra Sveriges betydelse för Sverige och EU är återigen bekräftat. Vi har tillsammans i de fem nordligaste länen och Region Örebro län arbetat för att beskriva hur transportsystemet ska utvecklas för att ta del av de nyttor vi skapar. Vårt tydliga budskap med den Botniska korridoren som grund och den tyngd vi får när vi agerar tillsammans i norra Sverige har gjort det möjligt för regeringen att agera, säger Erik Lövgren, regionråd (S) i Västernorrland.

EU arbetar just nu med att ta fram en ny förordning för EU:s medfinansiering till utveckling av transportsystemet, Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). I den ingår definitionen av de nio mest prioriterade korridorerna. Idag ingår Malmö-Oslo, Malmö-Örebro-Stockholm i en av dessa, Scandinavian-Mediterranian Core Network Corridor. Inom dessa korridorer sker samordning och utbyte för att så snabbt som möjligt skapa förutsättningar för sömlösa transporter längs korridoren. Det innebär bland annat medfinansiering till och uppföljning av åtgärder mot flaskhalsar såsom utbyte av det senaste inom hållbara transporter via korridorforum.

Regeringen vill nu att EU-kommissionen även inkluderar den Botniska korridoren i den stomnätskorridoren och därigenom samordningen inom EU. Även sträckan Stockholm-Oslo via Örebro föreslås att ingå.

– Detta innebär att vi säkrar möjligheten att söka medfinansiering till stora investeringar som vi planerar för, såsom Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan. Men minst lika viktigt är att norra Sverige och olika aktörer i norra Sverige får möjligheten att föra ut sina idéer inom EU och ta del av det senaste från andra delar av EU på ett mycket tydligare sätt än idag. Betydelsen blir därför stor för dig som bor i norra Sverige, för den lilla och stora företagaren och för oss regioner i vårt utvecklignsarbete, säger Erik Bergkvist, regionråd (S) i Västerbotten (numera ledamot i Europaparlamentet).

– Dagens besked från infrastrukturminister Tomas Eneroth visar att Regeringen och vi talar samma språk. Det visar också att Regeringen satsar på hela Sverige, säger Elvy Söderström, ordförande samarbetet Botniska korridoren

Läs regeringens pressmeddelande här.

Leave a Reply