Skip to main content
Nationell planNyheter

Regional dialog med Trafikverket: ”Det är nästan svårt att greppa hur stort det är. Men redan nu finns planer på att investera 1 000 miljarder norr om Gävle”

By 23 juni, 2021 juli 6th, 2021 No Comments

Under maj och juni har Trafikverket som del av förberedelser inför uppdrag från regeringen om att ta fram förslag för nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033 arrangerat sex regionala dialoger och en nationell dialog med kommuner, regioner, näringsliv och branschorganisationer.

Den 4 och 9 juni presenterade Elvy Söderström (S) ordförande för samarbetet Botniska korridoren tillsammans med projektledare Joakim Berg  de gemensamma storregionala prioriteringarna för Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna och Örebro län inom ramen för samarbetet.

I presentationen pekades på såväl det som Ursula von der Leyen, ordförande för Europeiska kommissionen, den 16 mars kommenterade vid ett tal den 16 mars ”Speaking about the future of industry: just look north, for example to Sweden.” som finansminister Magdalena Andersson (S) i en intervju med i Dagens Industri den 20 maj om framtidens arbetsliv och satte ord på det som sker och är den stora utmaningen kopplad till infrastrukturplaneringen ”Det är nästan svårt att greppa hur stort det är. Men redan nu finns planer på att investera 1 000 miljarder norr om Gävle”.

Botniska korridorens presentation som pdf

Botniska korridorens prioriteringar

Både dessa två starka uttalanden går i linje med budskapet från Botniska korridoren där prioriteringarna är att det behövs en ny målbild för Sveriges järnväg. En järnväg för 250 km/h och med stärkta anslutande och gränsöverskridande tvärstråk för gods och persontrafik. I enlighet med Januariavtalet skall en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norr ske. De viktigaste åtgärderna är just nu: 

  • att EUs stomnätskorridor, delen Botniska korridoren, med Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen, färdigställs,
  • att viktiga åtgärder och brister i de anslutande stråken till Botniska korridoren får plats i kommande planperiod; hastighetshöjande och kapacitetsförstärkande åtgärder på Malmbanan, längs Mittstråket för att nå 4 timmar Östersund-Stockholm, och på Bergslags- och Dalabanan samt elektrifiering Hällnäs-Lycksele,

Därutöver behöver övriga delar av vår infrastruktur utvecklas. Därför föreslår vi:

  • att det sker en fortsatt satsning i nationell plan på mötesseparering
    längs det funktionellt prioriterade vägnätet och att förbifart Brunflo och Örnsköldsvik genomförs.
  • att staten tar ett större ansvar för att säkerställa drift, utveckling och finansiering av våra hamnar och terminaler i hela Sverige.
  • att länsplanerna roll som verktyg i den regionala utvecklingen stärks, genom utökad ram och ny beräkningsgrund.

Leave a Reply