Skip to main content
250 km/hEUNationell planNorra och mellersta SverigeNyheter

Stora utmaningar att få ihop infrastrukturplaneringen

By 30 november, 2021 No Comments

Idag presenterade Trafikverket förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. Flera satsningar saknades precis en tydlighet om när satsningar ska vara färdiga utifrån de förhoppningar som Botniska korridoren hade inför dagens presentation. Målåret 2030 för både infrastrukturen och klimatet lyste med sin frånvaro.

De stora satsningarna inom industrin och besöksnäringen i mellersta och norra Sverige behöver bättre infrastruktur. För att möta behovet av transporter av varor och för att få till en väl fungerande arbetspendling och hållbara besöksresor. I Trafikverkets förslag finns ett flertal besparingar och senareläggningar av olika åtgärder. Detta påverkar såväl Norrbotniabanan som Nya Ostkustbanan vilket är mycket oroande. Det står även i konflikt med de åtaganden som finns inom det transeuropeiska transportnätet TEN-T som har ett tydlig målår 2030.

Det finns vissa ljusglimtar i förslaget i form av att hela Norrbotniabanan finns med och att satsningar på en järnvägsnät för 250 km/h finns nämnt. Men dock, det är flera stora frågetecken kopplat även till detta sett till att Sverige behöver målår för när infrastruktursatsningar ska vara klara. Små utspridda satsningar är inte lösningen utan det behövs stora satsningar i närtid för att få en väl fungerande järnväg genom hela Botniska korridorens geografi. Medskicken om att det är viktigt att bygga klart det som är påbörjat så fort som möjligt och att lagt kort ligger är centrala frågor i det fortsatta arbetet inför att regeringen under våren 2022 kommer att fastställa kommande nationell plan. Det behövs ett omtag och att regeringen fattar väl avvägda beslut för nationell plan 2022-2033. De stora satsningarna inom industrin och besöksnäringen i mellersta och norra Sverige behöver bättre infrastruktur för att möta behovet av transporter av varor och för att få till en väl fungerande arbetspendling och hållbara besöksresor.

Sammanfattningsvis lämnar förslaget till regeringen mycket att önska för mellersta och norra Sverige. Det är bråttom och vi måste börja bygga nu – med ett tydligt målår 2030!

Ta även del av första kommentarer på Trafikverkets förslag från Nya Ostkustbanan länk och Norrbotniabanan länk samt läs hela Trafikverkets förslag på trafikverket.se länk.

Leave a Reply