Skip to main content
Nyheter

Uppdrag till Trafikverket: ”Ta fram förslag till ny nationell plan för perioden 2022-2033”

By 30 juni, 2021 juli 6th, 2021 No Comments

Trafikverket har av regeringen fått uppdrag att upprätta ett förslag till en trafikslagsövergripande nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033.

Förslaget ska redovisas senaste den 30 november. Efter remisshantering räknas en ny nationell plan antas under våren 2022. Parallellt har landets regionalt utvecklingsansvariga fått möjlighet att möjlighet att ta fram länsplaner för regional transportinfrastruktur för samma tidsperiod.

Nu pågår analys av uppdraget och en intressant formulering berör särskilt arbetet inom Botniska korridoren ”Det ska ske fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och planeringen för att bygga Norrbotniabanan i sin helhet ska intensifieras. Trafikverket ska särskilt redovisa förutsättningarna för en utbyggnad av järnväg i norra Sverige, utöver de namngivna etapperna på Norrbotniabanan. De etapper av Norrbotniabanan som ingår i nu gällande plan (Umeå–Dåva, och (Umeå) Dåva–Skellefteå) ska genomföras. Utbyggnad av den därefter kvarvarande delen Skellefteå–Luleå bör påbörjas inom planperioden.”

Läs mer om uppdraget via regeringens hemsida – klicka här.

Leave a Reply