Skip to main content
Nyheter

Vänsterpartiet vill se Botniska Korridoren klar senast 2030

Vänsterpartiet prioriterar både det befintliga järnvägsnätet och att bygga nya banor. De kräver också att järnvägen ska byggas ut snabbare. Det framgår i den motion som Vänsterpartiets lämnat in med anledning av det kommande infrastrukturbeslutet i riksdagen. De kräver också en satsning på nya stambanor för höghastighetståg. Partiet anser att detta ska finansieras med lån. På så sätt skulle 71 miljarder kronor frigöras ur regeringens föreslagna budget för statlig infrastruktur under perioden 2022–2033, pengar som kan läggas på andra järnvägsinvesteringar.

Jens Holm, Vänsterpartiets talesperson för klimatpolitik och ordförande i riksdagens trafikutskott. Foto: Sveriges riksdag

– Vi anser att regeringens infrastrukturproposition är en missad möjlighet att bli den hållbara återstart som Sverige behöver. Vi vill både bygga nya stambanor för höghastighetståg samt färdigställa alla järnvägsobjekt som finns i den nuvarande nationella infrastrukturplanen. Vi vill dessutom bygga färdigt projekten snabbare än regeringen och samarbetspartierna vill, samt att vi lägger till ett antal för oss mycket prioriterade järnvägsbyggen, säger Jens Holm Vänsterpartiets talesperson för klimatpolitik och ordförande i riksdagens trafikutskott.

Parallellt med höghastighetsbanorna finns enligt Vänsterpartiet flera andra viktiga järnvägsbyggen som kommer att spela en viktig roll i den hållbara återstarten av svensk ekonomi. Flera av dessa byggen finns med i nuvarande infrastrukturplan, men problemet är att nästan alla saknar full finansiering och det kan därför ta lång tid innan de blir färdiga.

– Vänsterpartiet föreslår att alla järnvägsprojekt som finns i nuvarande plan ska färdigställas. Vi vill ha en snabbare byggtakt och vill även lägga till flera viktiga järnvägsobjekt. Genom att vi finansierar höghastighetsbanorna med lånade medel och utesluter ett antal vägbyggen samt totalt sett utökar den ekonomiska ramen avsevärt har vi råd att bygga mer järnväg och snabbare. Några exempel på järnvägsinvesteringarna som vi vill prioritera: Vi vill färdigställa Norrbotniabanan senast 2030. Vi vill bygga färdigt dubbelspåret från Gävle till Härnösand, den så kallade Nya Ostkustbanan också senast 2030. Detta skulle ge oss snabb och bekväm järnvägsförbindelse längs med hela Norrlandskusten, säger Jens Holm.

Med en färdig modern järnväg längs hela Norrlandskusten skulle resan från Umeå till Stockholm göras under fyra timmar och från Sundsvall på lite dryga två timmar. Restiden mellan Umeå och Luleå skulle halveras och hamna under två timmar. Det ger helt nya pendlingsmöjligheter mellan de norrländska städerna, vilket skulle betyda mycket för den pågående nyindustrialiseringen som pågår i den norra halvan av Sverige. Northvolt och Hybrit är blickfånget, men de är bara toppen på ett isberg. Det handlar om att bygga klimatsmarta och kapacitetstarka järnvägsförbindelser, både för gods och passagerare. Flyg, bilism och lastbilstransporter skulle därmed minska till förmån för klimatsmarta tågtransporter, säger Jens Holm avslutningsvis.

Här finns möjlighet att läsa hela motionen. 

Leave a Reply