Skip to main content
250 km/hNyheter

Varför ett järnvägsnät för just 250 km/h?

By 19 oktober, 2020 mars 25th, 2021 No Comments

Många undrar varför Botniska korridoren föreslår ett nät för just 250 km/h – varför just denna hastighet? Vi låter Lars Nilsson från Trogon Consulting svara på frågorna. Han är en av dem som tagit fram underlaget till PM:et.

– För det första föreslår PM:et inte att alla järnvägar ska ha 250 km/h, utan följer det förslag som Trafikverket presenterade i våras. Det 250km/h-nät som Trafikverket pekade ut omfattar Stockholm–Luleå,  Stockholm–Oslo, Oslo–Göteborg–Malmö–(Köpenhamn–Hamburg). Det kan också finnas andra sträckor som är intressanta för 250 km/h, men som Trafikverket inte har lyft fram lika starkt, förklarar Lars Nilsson.

Vilka sträckor som det handlar om går inte säga exakt, men i rapporten från Trafikverket specificeras kriterierna på följande sätt  ”Dels om trafikoperatören kan bedöma det som trafikekonomiskt intressant att börja trafikera med fordon för 250 km/tim och dels om det samhällsekonomiska värdet av restidsvinsten är tillräckligt stor i förhållande till merkostnaden”.

– Bakgrunden till intresset för 250 km/h kan sammanfattas med att det finns tåg för 250 km/h, det finns intresse från tågoperatörerna att köra dessa tåg. Redan nu håller SJ på att köpa in sådana tåg och det är många järnvägssträckor som är förberedda för 250 km/h eller som för en billig penning kan uppgraderas till 250 km/h.

– 250 km/h är också tillräckligt snabbt för att tåget kan vara ett fungerande alternativ på många långsträckor i Sverige, såsom Sundsvall–Stockholm. Hastighetsstandarden är också intressant för regionaltrafiken och det är regionaltrafiken som står för det absolut största resandet i Sverige. En standard på 250 km/h knyter ihop orter som Umeå och Luleå eller Karlstad och Örebro på ett alldeles utmärkt sätt, säger Lars Nilsson.

– I det järnvägssystem som vi ser framför oss kommer det självklart finnas plats för andra hastighetsstandarder, exempelvis på de regionala banorna. När det gäller planerna på nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg respektive Malmö, så har inte Botniska Korridoren tagit ställning till hastighetsstandard. Den analysen hanterar Trafikverket i sitt regeringsuppdrag. Men vi kan konstatera att Trafikverket, redan hösten 2018, har sänkt den planerade hastighetsstandarden för dessa sträckor från 320 km/h till 250 km/h på de delar av höghastighetsjärnvägen som de projekterar för, förutom sträckan Lund-Hässleholm, avslutar Lars Nilsson.

Läs PM:et här.

Leave a Reply