Skip to main content
Nyheter

Viktiga utskott röstade för korridorförlängningen

By 26 april, 2019 mars 4th, 2020 No Comments

Vid ett gemensamt sammanträde mellan utskotten för Industrifrågor, forskning och energi (ITRE) samt transport och turism (TRAN) antogs den framförhandlade överenskommelsen om nästa CEF-förordning, CEF 2.

Omröstningen innebär att de utskott som ansvarar för frågorna även ställer sig bakom den föreslagna korridorförlängningen där två av EU:s nio stomnätskorridorer förlängs till att inkludera den Botniska korridoren.

Att ingå i EU:s stomnätskorridorer markerar den Botniska korridorens betydelse för hela EU:s utveckling. Korridorerna ska vara färdigställda till 2030, vilket ligger väl i linje med norra Sveriges prioriteringar att färdigställa bland annat Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan.

Förutom att det öppnar för norra Sverige att aktivt delta i EU:s arbete för att ställa om till ett hållbart gemensamt transportsystem, innebär det att Sverige fortsatt har möjlighet att söka medfinansiering till de åtgärder som planeras i norra Sverige.

Överenskommelsen omfattar alla delar utom budgetnivåer som kommer att behandlas i samband med hela EU-budgeten.

Läs mer på europaparlamentets webb, klicka här.

Leave a Reply