Skip to main content
Nyheter

Ytterligare viktig länk invigd

By 31 oktober, 2018 mars 4th, 2020 No Comments

Bilden: Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon vid återöppnandet av sträckan den 30 oktober 2018.

Den 30 oktober nyöppnade Trafikverket järnvägslänken mellan Söderhamn och Kilafors längs den Botniska korridoren – en del av EU:s stomnätverk och den föreslagna förlängningen av EU:s stomnätskorridorer.

Syftet med upprustningen är att avlasta Ostkustbanan. Detta är särskilt viktigt i väntan på dubbelspår på Nya Ostkustbanan men kopplingen kommer att stärka hela järnvägens funktion som system. Banan har varit stängd för upprustning och elektrifiering och kommer nu erbjuda en bättre robusthet i järnvägssystemet.

Så här skriver Trafikverket om projektet:

“Målsättningen är att lyfta över godståg som inte har slutdestination Gävle från kusten till inlandet via Botniabanan och Ådalsbanan och öka kapaciteten för snabbgående persontrafik mellan Söderhamn-Gävle, Ostkustbanan. För att möjliggöra detta har en omfattande upprustning och standardhöjning gjorts på den ca 3 mil långa bandelen mellan Söderhamn-Kilafors. Även en ny mötesstation har tillkommit på sträckan liksom ett nytt förbindelsespår mot Ostkustbanan vid Gunnarbo i Söderhamn. Det kommer att underlätta för godstransporter med längre tåg som får jämnare flöden och mindre energiåtgång. Trafiksäkerheten ökar också då farliga plankorsningar stängs.”

 

Läs mer på trafikverket.se

Leave a Reply