Skip to main content
EUNationell planNyheter

Fokus på behovet av sammanhängande stråk

By 24 november, 2021 november 29th, 2021 No Comments

Nu stiger temperaturen inför att Trafikverket om exakt en vecka, den 30 november, lägger fram sitt förslag till ny nationell plan för transportinfrastruktur. Därför var intresset extra stort för Botniska Korridorens webbinarium ”Vad är grön industri utan grön infrastruktur” som direktsändes från en studio i Stockholm igår.

Det blev ett bra samtal mellan Jens Holm (V), Anders Åkesson (C), Magnus Jacobsson (KD), Teres Lindberg (S) samt Carl Bergkvist, Antti Vainio och Linda Nilsson, om de stora investeringar som nu görs i de sju nordligaste regionerna, och om behovet av utbyggd järnväg för att skapa sammanhängande stråk ned mot kontinenten.  Många kloka och viktiga synpunkter fördes fram från representanter från Trafikutskottet och Handelskamrarna, efter att Henric Fuchs, som är infrastrukturstrateg vid Region Västernorrland, presenterat en ny rapport som Botniska Korridoren låtit ta fram.

Rapporten visar att företagens godstransportkostnader dramatiskt kommer att minska när den Botniska korridoren står klar – något som kan ske redan i början av 2030-talet. Det handlar om en investering om 60–70 miljarder för att bygga klart Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och godsstråket genom Bergslagen i sin helhet. Det är småpengar i jämförelse med de 1 070 miljarder som näringslivet nu investerar i de sju nordligaste regionerna.

Vi kommer att följa upp det via våra sociala medier – så håll utkik!

Ta del av hela sändningen här!

 

Leave a Reply