Vad är grön industri utan grön infrastruktur?  Webbinarium 23 november

Grön industri kräver grön infrastruktur

Botniska korridoren har tagit fram en studie som ser på hur handelsströmmarna har ändrats och förskjutits på ett sätt som gynnar Östersjöområdet. Det skapar sammantaget helt nya möjligheter – men kräver att vi också bygger ett infrastruktursystem som klarar av de nya omvärldsförhållandena. Utbyggd järnväg i norra Sverige och funktionella kopplingar till hamnarna skapar helt nya förutsättningar för Sverige och vår exportindustri. Välkommen att ta del av en viktig framtidsspaning!

Ta del av rapporten som presenterades vid seminariet
”Botniska korridoren minskar kostnaderna för långväga godstransporter” klicka här (pdf)

Program

Henric Fuchs, Region Västernorrland, presenterar en ny rapport som visar att kostnaderna för långväga godstransporter minskar när Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan har byggts ut.

Hur ser de långsiktiga behoven av infrastruktur ut? Klarar Sverige av att uppfylla löftet till EU om att den Botniska Korridoren ska vara klar 2030?  Hur ska staten matcha näringslivets rekordsatsningar på grön industri?

Linda Nilsson, vd Norrbottens Handelskammare
Antti Vainio, vice vd Mellansvenska Handelskammare
Carl Bergkvist, näringspolitisk chef Stockholms Handelskammare

Vad är grön industri utan grön infrastruktur? Hur kan utbyggnaden av grön infrastruktur påskyndas? 

Kommentarer från Trafikutskottet:
Jens Holm (V)
, Trafikutskottets ordförande
Anders Åkesson (C) , vice ordförande
Magnus Jacobsson (KD), andre vice ordförande
Teres Lindberg (S), tredje vice ordförande

Moderator: Joakim Berg, Botniska korridoren