Skip to main content
250 km/hEUNationell planNorra och mellersta SverigeNyheter

Pressmeddelande: Regeringen måste prioritera om

By 10 februari, 2022 No Comments

Idag torsdag bjuder infrastrukturministern in till digitalt remissmöte med anledning av förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033 som Trafikverket tagit fram. Botniska korridoren kommer att föra fram sina synpunkter vid mötet.

  • Botniska korridorens presentation klockan 14.05
    Följ sändningen (13.00-16.30) via regeringen.se – klicka här.

Vid remissmötet kommer Botniska korridorens styrgrupp representeras av Birgitta Sacrédeus (KD) Region Dalarna, Glenn Nordlund (S) Region Västernorrland och Rickard Carstedt (S) Region Västerbotten.

Ska Sverige bli den första fossilfria välfärdsnationen och kunna möta de mer än 1 070 miljarderna i investeringar i norra och mellersta Sverige måste vi slutföra de viktigaste satsningarna i Sverige och bli klara med en järnväg för 250 km/h och långa, tunga och snabba godståg.

Botniska korridoren anser att Trafikverkets förslag till nationell inte uppfyller de mål som regeringen satt upp, och inte heller Sveriges åtaganden gentemot EU. Förslaget möter inte upp till de prioriteringar och behov som samarbetet Botniska korridoren har identifierat. Istället för att skynda på viktiga satsningar i infrastrukturen skjuts de fram i tid. Till och med redan namngivna åtgärder i gällande plan skjuts fram flera år, tvärt emot regeringens direktiv om att slutföra påbörjade projekt såsom Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen.

Botniska korridoren har tagit fram ett gemensamt yttrande från regionerna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna och Örebro län i samverkan med Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan. Respektive aktör lämnar även egna mer specifika yttranden. Remisstiden är till den 28 februari och under våren 2022 väntas regeringen fatta beslut om ny nationell plan.

– Genom detta yttrande visar Botniska korridoren en enighet. Vi är tydliga, vi har prioriterat hårt och vi har ett gemensamt förslag till regeringen om hur de behöver ändra Trafikverkets förslag till nationell plan för att möta den nyindustrialisering som sker i norra och mellersta Sverige, säger Elvy Söderström, ordförande för samarbetet Botniska korridoren.

Mer om remissyttrandet: länk artikel hemsida. Remissyttrandet: länk (pdf).
Botniska korridorens senaste nyhetsbrev Regeringen måste prioritera om: länk.

 

Kontaktuppgifter Botniska korridoren

Christoffer von Bothmer, projektledare, 072-718 87 30 christoffer.von.bothmer@bothniancorridor.com

Leave a Reply