Skip to main content
Nationell planNyheter

Digitalt remissmöte:
”Regeringen måste möta framtidsoptimismen i näringslivet med investeringar i ny infrastruktur”

By 16 december, 2020 mars 5th, 2021 No Comments

Idag medverkar samarbetet Botniska Korridoren på ett digitalt remissmöte. Det är infrastrukturminister Tomas Eneroth som har bjudit in regionerna från hela Sverige till diskussioner inför en ny nationell plan för infrastrukturen. I morgon genomförs ett liknande möte, då med branscher, näringsliv och fackförbund.

Följ remissmötet här (extern länk).

Bilder till presentationen finns här (PPT – laddas ned)

Presentationen som PDF (öppnas i ny flik)

Se hela berättelsen om superhjälten Brokk och the Arctic sushi master här

– Sverige behöver stora investeringar i infrastruktur i hela landet, för att klara klimatmålen, stärka konkurrenskraften och skapa jobb. Vi analyserar just nu Trafikverkets inriktningsunderlag men det här är en process som jag är övertygad om sker bäst i bred dialog, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Botniska korridoren representeras av Elvy Söderström (S) ordförande i samarbetet Botniska Korridoren, Glenn Nordlund (S) Regionstyrelsens ordförande i Region Västernorrland samt Åsa Wikström (M) regionråd i Västerbotten.

– Vi menar att regeringen nu måste möta den framtidsoptimism som vi nu ser i näringslivet med investeringar i ny infrastruktur. Redan nu investerar industrin 1 000 miljarder kronor i nya anläggningar och ny teknik bara i de sju nordligaste regionerna, då är det inte rimligt att staten säger nej till nyinvesteringar. Det handlar om hur vi vill att Sverige ska utvecklas, och för vår del är det självklart att staten och näringslivet nu måste kroka arm och genomföra nödvändiga investeringar för jobb, tillväxt, exportintäkter och ökad hållbarhet, säger Elvy Söderström.

Bakgrund

De digitala remissmötena utgår från det inriktningsunderlag Trafikverket tagit fram som grund för arbetet med en ny nationell infrastrukturplan. Inriktningsunderlaget är nu ute på remiss med sista svarsdag den 29 januari 2021.

Inriktningsunderlaget kommer att ligga till grund för den infrastrukturproposition som regeringen avser lägga fram till riksdagen under våren 2021. Efter att riksdagen har beslutat om propositionen kommer regeringen att ge Trafikverket i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny nationell plan för perioden 2022–2033, alternativt 2022–2037.

 

 

Leave a Reply