All Posts By

Jonna Jernberg

Järnväg för 250 km/h
underlättar rekryteringen

By 250 km/h, Nyheter No Comments

– Vi har inga problem att hitta nya kunder, däremot är det svårt att hitta ny personal. Snabb och effektiv persontrafik är en överlevnadsfråga för många företag. En kustjärnväg för 250 km/h från Stockholm och norrut skulle skapa helt andra framtidsmöjligheter för oss och många andra företag, säger Morgan Persson som är vd för Monitor i Hudiksvall. 

Med mer än 40 år i branschen är Monitor marknadsledande leverantör av affärssystem i Sverige. Bolagets verksamhet utgår från det toppmoderna huvudkontoret i det ikoniska Åhlens-varuhuset i Hudiksvall, där merparten av deras 300 anställda sitter. Här sker också utvecklingen av bolagets programvara. Utöver deras förankring i Hudiksvall, och Sverige, har koncernen bolag i sex länder och återförsäljare i fyra länder. Företaget jagar ständigt ny personal och kraven som ställs är ofta väldigt specifika.

Morgan Persson, vd Monitor

– Mycket av vår supportverksamhet är placerad i Hudiksvall. Eftersom våra produkter används i många olika länder måste vi anställa personal som behärskar både våra affärssystem, men också efterfrågat språk, säger Morgan Persson.

Monitor i Hudiksvall ger support på totalt åtta språk.

– Att pendla från till exempel Söderhamn går bra idag, men vi har svårt att hitta rätt personal inom denna snäva radie. Den dag då Ostkustbanan trafikeras med tåg som går i 250 km/h kommer vår situation att dramatiskt att förbättras. Då blir pendlingsiden både från Sundsvall och Gävle fullt rimlig. Dessutom skulle turtätheten öka och störningarna minska, vilket gör det ännu bättre, säger Morgan Persson.

Med kontor runt om i världen behövs ibland utlandsresor. I Hudiksvall tas personal emot för till exempel utbildning. Med ett dubbelspår på Ostkustbanan skulle restiden till Arlanda minska med nästan en hel timme. Morgan Persson menar att det definitivt skulle stärka företagets position och underlätta internationellt utbyte inom vår koncern.

– Att det är svårt att rekrytera personal idag beror på dåliga förbindelser till och från Hudiksvall. Alla varken kan eller vill flytta hit, men många vill arbeta hos oss. Vi har löst det genom att sätta upp ett kontor i Gävle. Inte för att vi egentligen vill ha ett kontor i Gävle, men därför att vi har mycket lättare att hitta rätt personal där än här i Hudiksvall, säger Morgan Persson. Han avslutar:

– För oss och många andra företag är frågan om kompetenstransporter på järnväg viktigare än godstransporter, men ofta fokuserar debatten på näringslivets behov av godstransporter. Jag tycker att det är viktigt att tänka på både gods och passagerare.

Morgan Persson berättar mer under Botniska Korridorens kunskapsseminarium 2 dec: Kompetens – det viktigaste godset på ett järnvägsnät för 250 km/h? Läs mer och anmäl dig här!

Kunskapswebbinarium 2 dec:
Kompetens – det viktigaste godset på ett järnvägsnät för 250 km/h?

By Nyheter No Comments

Missa inte kunskapswebbinariet 2 december kl 13.30–14.40. Anmäl dig här!

”Vi har inga problem att hitta nya kunder, däremot är det svårt att hitta nya medarbetare”

För många företag är kompetensförsörjning den viktigaste överlevnadsfrågan. För att kunna fortsätta utvecklas och växa behövs rätt medarbetare, ofta med specifik kompetens. Detta gäller såväl det marknadsledande företaget Monitor i Hudiksvall med 300 anställda, som för Luleå Tekniska Högskola med 1 700 anställda och 15 100 studenter.

På vilket sätt skulle snabba och effektiva kompetenstransporter underlätta för Monitor och Luleå Tekniska Högskola? Hur ser regeringen på frågan om arbetspendling som en metod att lösa företagens kompetensförsörjning? Är detta något som riksdagens trafikutskott tar hänsyn till i sitt arbete?

Välkommen att lyssna till ett Webbinarium med följande medverkande:

  • Morgan Persson, VD Monitor AB (läs intervjun med Morgan här!)
  • Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå Tekniska Universitet
  • Emma Berginger, ledamot i Riksdagens trafikutskott, järnvägspolitisk talesperson (MP)
  • Roger Mörtvik, statssekreterare vid arbetsmarknadsdepartementet

 

 

 

 

Webbinariet äger rum den 2 december kl 13.30–14.40. Anmäl dig här, länk till sändningen mejlas ut före webbinariet.

 

Se eftersnacket! En ny målbild för Sverige: En järnväg i 250 km/h för hela Sverige

By Nyheter No Comments

Den 20 oktober anordnade Järnvägsforum Norr ett framtidsinriktat samtal mellan Tomas Eneroth, infrastrukturminister, och hans företrädare Ulrica Messing och Catharina Elmsäter Svärd. Nu kan du ta del av eftersnacket där Jonas Karlsson, VD Oslo–Sthlm 2.55 och tidigare regionråd för Örebro län och Ingela Bendrot, VD Nya Ostkustbanan och tidigare statssekreterare ger sina kommentarer.